четвъртък, 30 юни 2011 г.

Творчеството на Дамян Францов


Народно читалище „Съединение 1923” – с.Бърдарски геран Ви кани на среща с поета Дамян Францов на 5 юли от 19 ч.

Творчеството му ще бъде представено от Валентина Бобойчева, а непосредственият контакт с автора ще допринесе за пълноценния диалог и опознаване. Един час за поезия, спомени и стари приятели - всичко това Ви очаква, ако изберете да бъдете заедно с нас!

Дамян Францов е банатски българин роден в с. Бърдарски геран, Врачанска област. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - София. Работи като адвокат. Автор е на стихосбирките: "Лутам се бясно", 1992 г., "Тъжна надежда", 1993 г. и "Деветият кръг на сърцето", 2002 г. Негови стихове са публикувани в литературния периодичен печат. За него поезията е продължение на всекидневието, където господар е духовната изтънченост, катарзисът и безпощадната искреност

четвъртък, 16 юни 2011 г.

Отново сме включени в „Живо наследство”

Фондация „Работилница за граждански инициативи” чрез “Живо наследство” тази година финансира две групи малки инициативи (нови за фонда и продължаващи, вече получили финансиране през предходната година), разработени от различни групи от жители на населени места от страната. За втора поредна година “Живо наследство” се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

Народно читалище „Съединение 1923” – с.Бърдарски геран се класира сред деветте одобрени проекта за продължаващи инициативи. С миналогодишното ни участие бе създаден спектакълът „Хайдат, брайкя, да се пребереми”, а тази година проектът се нарича „Работилница „От „Имало едно време” до Network”. Създател и на двата проекта е Светлана Караджова.

Продължителноста му е осем месеца от края на юни до Фършанги 2012 г. на 19 февруари. Общата стойност на проекта е 4 728 лв., а финансирането от Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е на стойност 2 500 лв.

Основната цел на проекта „Работилница „От Имало едно време” до Network” е да се даде възможност за усвояването на практически умения за създаване на материалните знаци на културата на общността с цел пренасянето им през времето и завръщането им като неразривна част от активния статус на днешните поколения. От разказите, започващи с „Имало едно време” и носталгията по някогашните спомени чрез проекта ще бъдат извикани за нов живот занаятчийски умения, които да дадат шанс на хората да създават предмети, знаци и символи на общността, които да послужат за основа на развитието на селски туризъм в Бърдарски геран и превръщането му в атрактивна туристическа дестинация с цялото богатство на смесицата между българското и придобитото от Австроунгарската култура, пренесена от Банат.

Съчетавайки се с постиженията от предишния проект по програма „Живо наследство”, ще се оформят пълния арсенал, с който общността ще може да се представя пред света и да отстоява както своето присъствие, така и да извлича ползи в практическия си ежедневен живот. От битието на приказките и спомените традициите ще оживеят, влизайки в сегашния живот на поколенията, които вече осъзнали в пълнота своята връзка с традициите, ще намерят начин да възстановят пътя от миналото до модерните технологии на съвремението.

Ще започнат обучение голям брой хора – деца, младежи, възрастни с цел всеки от тях да намери своята ниша в богатото наследство. Запознавайки се с тънкостите на отделните дейности всеки да добие обща представа за начина на изработване на артикулите, за начина на извършване на всяка от специфичните дейности, а впоследствие да направи своя избор и да развива тези умения, включвайки ги в своя живот и начин за препитание. По време на този процес част от тях естествено ще отпаднат, но всеки ще се е докоснал до богатството на съкровищницата и ще е променил начина на възприемане на материалната и нематериална култура на общността. Останалите до края ще са намерили мотивация, ще са открили интересите и уменията си да създават предметите, характеризиращи общностната култура, които ще им дадат възможност да приложат наученото, създавайки и продавайки изработените вещи. Този пазарен механизъм ще повиши мотивацията от подобни занимания и ще издигне имиджа на самата общност, ще й даде сили да оцелее и да се справя сама с прехода от минало към бъдеще.

Интересът към традицията в материалната култура на общността да бъде предизвикан чрез опитите да бъде осмислено по нов начин завещаното от прадедите и да се потърси неговото активно присъствие в днешния свят не само като артефакти и сувенири, но и навлизането му чрез най-различни проявления в модерното технологично ежедневие.
Организиране на конкурс и фотоизложба на тема «Моят поглед към традицията», както и на конкурс за от 5 до 15-минутен любителски филм на същата тема, ще предизвика младежите и децата, умело боравещи със снимачна техника и софтуер за обработка на изображения, да приложат съвременните си умения редом с новопридобитите занаятчийски тънкости, които са усвоили с помощта на бабите и дядовците, на възрастните в общността. Ще бъде подкрепяна всяка инициатива и идея, дошла от участниците в проекта, за съчетаване на старината и новостите, за да се даде нов живот на завещаното, осмисляйки го и превръщайки го отново в част от нас. Да се научим сами да рекламираме създаденото от нас – това ще е една от подцелите на проекта.

Проектът цели да бъде трансформирано мисленето, че старината си е отишла безвъзвратно, че всичко е загубено и само разказите поддържат някакъв спомен за нея. Да бъде даден тласък на един нов поглед към това, което общността притежава като наследство и от което може да черпи с пълни шепи, борейки се с упадъка на съвременното си състояние (както духовен, така и чисто икономически като последица от първия).

Цялата дейност на Работилницата ще е насочена към организирането на празничния базар по време на Фестивала «Фършанги», който през 2012 г. ще се организира за втори път, като по този начин се осъществява развитие на самата идея на фестивала. Освен карнавал в последните дни преди започването на великденския пост, ще бъде надграден и с изложение и базар на изработените по време на проекта предмети, носии, сувенири, свързани с бита и културата на банатските българи. По този начин ще бъде поставено началото на такива изложения, които ще увеличат притока на туристи, които идват през годините досега главно за карнавала на Фършанги, но вече ще могат да отнесат със себе си и предмет за спомен от Бърдарски геран, закупен по време на фестивала.

В „Работилницата” през осемте месеца ще се случат събития като:

- Фотоизложба «Моят поглед към традицията»
- Презентации на любителски филми на същата тема
- Благотворителен концерт за Бъдни вечер – «Въз Бетлема» («При Витлем»)
- Изложение и базар по време на Фестивала «Фършанги»