петък, 26 март 2010 г.

„Палкенче” в челната деветка


Дневният център за работа с деца „Палкенче” бе номиниран за участие в конкурса за традиционните награди „Проект на Годината” 2009 на неправителствена организация в социалната сфера, които бяха връчени на публична церемония в Камерна зала България, ул. Аксаков 1, София в 18.30 часа на 25 март 2010.

От общо 29 проекта достигнали до номинация след подбор от проекти от цялата страна и подкрепени от най-различни организации, „Палкенче” достигна до признанието да влезе в деветте, одобрени от журито, които да се борят за трите равнопоставени награди – статуетка, специално изработена от известния български скулптор Георги Чапкънов и сертификат от фондация „Лале” за присъждане на приза „Проект на годината”.

Два проекта на банатските българи бяха номинирани – проекта за „Дневния център за работа с деца „Палкенче” на читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран и проекта на Дружеството на банатските в България за създаване на книгата „Родовата памет на банатските българи”. Представители на двете организации участваха в тържествената церемония по награждаването.

Най-добрите проекти бяха излъчени от жури в състав: Иво Прокопиев, Председател на Икономедия АД и председател на КРИБ; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно осигурителна компания „Доверие“; Франк Бауър, Президент на Фондация „Америка за България”; Севда Шишманова, Член на УС на Българска Национална Телевизия; Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия; Ани Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл.

Трите статуетки получиха Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” с проекта „Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността на гр.София, район „Слатина”; сдружение „Дром” – гр.Видин с проекта си „Десегрегация на ромското образование” и сдружение „Ная” – Търговище с проекта „Грижа за децата”.……………………..

През ноември 2009 г. Фондация Лале обяви традиционния конкурс за най-добър проект на неправителствена организация в социалната сфера за 2009 година. Инициативата се провежда за пета поредна година и е провокирана от множеството добри проекти, реализирани всяка година в цялата страна. Всеки един проект е дело на мотивирани хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.

До края на януари 2010 г. бяха получени 29 номинации на проекти от цялата страна. Впечатляващо е разнообразието на представените проекти,насочени към подобряване качеството на живота и възможностите на определени групи от хора.

Девет от представените проекти се изпълняват в малки, а други четири проекта - в големи градове в страната. В София се реализират десет проекта, а шест проекта се изпълняват от местни организации в села. Един от проектите се реализира в 5 града в България. Проектите са номинирани от други граждански организации и партньори по проекта; от членове на екипа, изпълняващ проекта; от журналисти и медии; от Отдел „Закрила на детето”; от донорски организации; от общини; доброволци; общинска дирекция „Социално подпомагане”; заместник областен управител; педагогически съветници и участници в дейностите.

В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през 2009 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруднения или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват. Списъкът на номинираните проекти се намира на страницата на Фондация Лале - http://www.tulipfoundation.net/id-657/Списък-на-номинираните-проекти-2009.html

Представените проекти са оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

сряда, 3 март 2010 г.

Концерт за Трети март


С голям концерт на 2 март бе отбелязан националният празник на България. Самодейците сляха в едно честването на паметната дата 3 март и Деня на самодееца 1 март, за да почетат с този концерт и гостите от Бело блато (Сърбия), които пристигнаха за подписването на договор за сътрудничество между селата Бърдарски геран и Бело блато.

С хляб и сол, с китки кокичета и мартеници бяха посрещнати Ерне Танцуш, кмет на с.Бело Блато, Золтан Барна, секретар на кметство Бело блато, отец Стоян Калапиш, енорийски свещеник на Бело блато, инж.Венцислав Василев, кмет на община Бяла Слатина, Цветанка Иванова, председател на Общинския съвет, Славка Цанкова, зам.-кмет „Хуманитарни и социални дейности”, Петър Петров, зам.-кмет „Икономическо и регионално развитие”, Георги Узунов, зам.-кмет „Бедствия и аварии”, служители от Общинска администрация и всички жители на Бърдарски геран, дошли на концерта.

Пълният читалищен салон показваше, че хората на Бърдарски геран с открити сърца посрещат своите събратя от селото, в което живеят банатски българи в Сърбия и подписването на договор между двете села ще доведе до още по-тесни връзки и редовна комуникация на различни равнища. Цветомила Спасова, кмет на Бърдарски геран, води концерта и подчерта връзката на събитието, случило се на 3 март и съдбата на банатските българи, които след Освобождението на вълни започват да се завръщат в старата родина България и да се заселват в няколко села, неразривно пазейки в душите си спомена за поселищата в Банат, от които са тръгнали.

Едно от тези села е Бело блато – малко село, населено с българи, унгарци, словаци и сърби, то е умален модел на една обединена Европа, където в разбирателство живеят различни етноси и градят съвместното си бъдеще.

Самодейците при читалище „Съединение” представиха забележителен концерт – банатски български песни и танци, възрожденски песни и поетичен рецитал, български народни танци, всичко това се сля в едно и създаде магията на празника.

След концерта мнозина от зрителите отиваха до сцената и оставяха тихо своите букетчета с кокичета в знак на уважение и благодарност. Такива малки знаци са късчетата топлина и съпричастност от ближните, които сгряват душата и дават сили да продължим напред, всички ние, които работим за запазването на банатската българска култура в България.