понеделник, 30 март 2009 г.

На фестивала в Попинци


Танцовият състав при читалище „Съединение-1923” участва за пръв път във Фестивала на маскарадните и кукерските игри, който се проведе в село Попинци, община Панагюрище.
Участието стана възможно благодарение на община Бяла Слатина, която уважи традицията в Бърдарски геран да се празнува Фършанги (от цялата община само в Бърдарски геран има карнавал по време на пролетния празничен цикъл) и подпомогна читалището да излезе на по-престижна сцена като даде възможност на повече хора да видят как банатските българи празнуват влизането в постното време преди Великден.

Фестивалът има за цел да покаже фолклорните традиции, свързани със зимните и пролетни български празници на маскарадните игри и да съдейства за съхраняването и популяризирането им сред младите хора. Той се провежда от 1977 г, през интервал от три години и се утвърждава като единствен в пазарджишка област.
Организатори са Читалище “Искра” и Кметство Попинци, със съдействието на Община Панагюрище. И тази година фестивалът се проведе под патронажа на Кмета на община Панагюрище г-н Георги Гергинеков. Финансира се от Община Панагюрище и от спонсори.

В Дванадесетия пореден фестивал участваха 22 кукерски състава, представители на читалища от 13 общини – Раковски, Костенец, Карлово, Лесичево, Земен, Ковачевци, Брезник, Бяла Слатина, Септември, Елин Пелин, Челопеч, Калояново и Панагюрище.
За първи път в с. Попинци своите обичаи ще покажат кукерските състави от с. Дивля (общ. Земен), с. Долна секирна (общ. Брезник), с. Бърдарски геран (общ. Бяла Слатина), с. Габра (общ. Елин Пелин) и гр. Баня (общ. Карлово).
Съставите дефилираха пред жури, съставено от фолклористи – ст.н.с. д-р Албена Георгиева (институт по фолклор при БАН), гл.ас. Георги Гаров (Катедра по хореография в Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград и Георги Керкеланов, фолклорист в Исторически музей Панагюрище.

Танцовият състав на читалище „Съединение-1923” с.Бърдарски геран участва и в концерта в събота вечерта, като представи банатския български фолклор. За целта в ранното утро тръгнахме, носещи народни носии и маскарадни костюми с добро настроение и очакване за нови запознанства. Снимки в снега по планините, разходка из Панагюрище и много слънце белязаха първата част на деня. Настанихме се в с.Баня, община Панагюрище, в почивна станция „Оазис”, която разполага със закрит басейн с минерална вода, работещ денонощно и младежите имаха удоволствието да се къпят и плуват по всяко време в горещата вода.
Кратка почивка, репетиция и потеглихме за Попинци, където ни чакаше г-жа Донка Шопова, секретар и библиотекар на читалище „Искра”. Изключително любезен домакин тя ни оказа пълно съдействие както при организацията на участието и настаняването ни.

На площада в село Попинци на 28 март вечерта бе открит фестивала с приветствие към гостите и жителите на Попинци от г-жа Нона Загорска – кмет на с. Попинци и председател на организационния комитет. В концерта участваха самодейните състави от читалище “Искра”, самодеен състав за банатски български фолклор с. Бърдарски геран и Фолклорна формация “Пендари”-гр. Сандански.

Истинският фестивал с кукери и звън на чанове се развихри още в 9 ч. в неделя. Заприиждаха съставите от всички участващи общини и пространството около центъра и площада се изпълни с причудливи създания, страшни маски и характерни персонажи.
Малката група на банатските българи от Бърдарски геран почти се изгуби сред другите ужасяващи персонажи, представени от читалища, довели по 50-60 и повече човека за участието си в престижния фестивал.За участниците от Бърдарски геран имаше малко утешение – не бяха единствените католици в целия този фееричен водовъртеж. Читалище „Св.св.Кирил и Методий” град Раковски с председател Александър Алексиев доказа, че имат традиции в кукерските игри, развити и от многобройните им участия в страната и на различни карнавали в чужбина. Неслучайно те взеха трета награда на този фестивал, изпреварвайки много от участниците.

Специални „сладки” награди от общинските съветници, представени от г-н Христо Костурков, имаше за три от съставите, като една от тях отиде при танцьорите на читалище „Съединение-1923” с.Бърдарски геран за изключително доброто им изпълнение във вечерния концерт при откриването на фестивала. Наградата бе торта, връчена от Анна Лукова Пелова, първата световна шампионка и рекордьорка, европейска шампионка и многократна шампионка по спортна стрелба.

Въпреки дъжда, който валя през целия ден, всички участници направиха празника запомнящ се. Никой не се уплаши от капките, падащи от небето, а хорото се ви дълго на площада, докато уважаемото жури класираше участниците след последните участници в 15 ч. Трябва да отбележим, че най-активно в тази част от фестивала се представи танцовият състав от Бърдарски геран – освободени от напрежението младежите показаха, че умеят да играят хоро точно толкова добре, колкото и банатски български танци.

Пътят на връщане, както винаги, бе по-къс от този на отиване. В 21 ч. благополучно пристигнахме в Бърдарски геран.

Всеки донесе със себе си вълнуващи преживяния, спомени за нови срещи и запознанства, емоции и най-вече опита от досега с различната традиция, с различната култура на езическите страховити маски и кукери. В ушите ни дълго продължаваха да звучат звуците на този ден…


четвъртък, 19 март 2009 г.

Читалището с проект, одобрен от Фондация „Лале”

Преди месец читалищното настоятелство в Бърдарски геран подаде проект, разработен с помощта на Община Бяла Слатина, за създаване на Дневен център за работа с деца „Палкенче”. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на обща стойност 16 613,72 лв. Фондация „Лале” осигурява 5998.94 лв за материали за ремонта на две помещения в сградата на читалището, а средствата за ремонтните дейности и последващата работа с децата ще бъдат осигурени от Общината, от читалището и от частни фирми, които подкрепят начинанието.

Проектът е одобрен и читалищното настоятелство пое отговорността да спазва принципите на Фондация „Лале”, които са Диалог, Отговорност, Зачитане, Участие, Прозрачност и Сътрудничество. Ангажира се да е коректен партньор в съвместната работа за благото на децата на село Бърдарски геран.

Целта на проекта „Дневен център за работа с деца „Палкенче” е да осигури условия за извънкласни форми за работа с децата в селото. Читалищното настоятелство поема тази дейност като своя непосредствена задача, обусловена от същността на неговата мисия. От учебната 2008/2009 година, в селото няма училище. Ежедневно децата се извозват до гр.Бяла Слатина и връщайки се след училище те нямат подходяща база за общуване и развитие на дейности според техните потребности и интереси.Пътят за решаването на този проблем е създаването на Дневен център за работа с всички деца на селото. Това е една необходима и изключителна потребност за Бърдарски геран.

Селото има своя специфика в историята си, обичаите и традициите. То е част от общността на банатските българи, която е разпръсната на териториите на три държави – Румъния, Югославия и БългарияЦелевата група, за която е предназначен проекта, са 81 деца. Всички те проявяват интерес към цялостния живот в селото и се включват активно според възможностите си във всички празници, чествания и мероприятия. Именно този интерес и активност на децата мотивират настоятелството да търси пътища и средства за обогатяване на ежедневието и възможността на най-малките жители на Бърдаре /местно название на селото/, да имат своя база, която да бъде използвана за тяхното свободно време и израстване.

В живота на селото са приобщени и децата от специализираната институция –Дом за деца лишени от родителски грижи. 30-те деца на възраст от 7 до 16 години са в целевата група по проекта, наброяваща 81. Те също учат заедно с другите деца в общинския център и се нуждаят от място за контакти и изяви в свободното си време.Отдалечеността от общинския център и ограничената финансова възможност на по-голямата част от семействата не позволяват на тези активни и любознателни деца да се ползват от новите и модерни практики на общуване и получаване на информация.

Обособяването на такъв център е от голямо значение не само за селото. Създаването на условия, отговарящи на съвременните потребности за развитието на детската личност, е модел и предизвикателство за организациите във всички села както в общината, така и за региона. Това е едно от условията и за устойчивостта на проекта и силен мотив за надграждане на дейностите след неговото приключване. Ще има възможност за обмен на информация, съвместни инициативи и бъдещи приятелства, както и контакти за европейско сътрудничество, за което вече е поставено началото. Връзките с техните връстници от населените места на банатските българи в Румъния и Сърбия са ежегодни, което е предпоставка за създаване на приятелства, засилена комуникация на идеи, мнения, информация.

Дневният център за работа с деца „Палкенче” ще развива дейност в няколко направления. Занятията в Клуб „Палкенче” и неговите секции - "Опа-цупа" (за изучаване на характерни за селото автентични народни танци), "Айдет, дица, да запеем" (за издирване, записване и изучаване на банатски песни) и "История и култура на банатските българи" имат за цел съхраняване на банатските традиции и родовата памет. Това ще бъде нужната основа за всички идващи поколения. Наред със запознаването и пресъздаването на типичния за селото фолклор, децата ще се обучават и в изучаване на българските народни песни, танци и ритуали.

Кръжок „От нищу-нещу” ще помогне на децата да се докоснат до богатството и неповторимата красота на уникалната местна флора, да използват хартията и естествените материали за изработка на интересни изделия. Така те ще придобият необходимите им умения за естетика и хармония, а организираната изложба ще заинтересува все повече последователи за участие в кръжока.

Клуб „Работа в мрежа” ще формира умения за ползване на най-новите съвременни технологии за получаване на информация и комуникации. Занятията в клуба ще се провеждат по програма, съобразена с възрастовите особености на децата. Тя ще цели надграждане на наученото до сега и използването на компютърните новости за разширяване на контактите и заявяване на присъствие на всяко дете в глобалното пространство, чрез изработване на блог и web-албум. Ще се научат да правят презентации, които ще покажат на всички присъстващи на заключителния концерт. Презентирайки дейността на всички участници в проекта, на читалището и на селото, децата ще имат самочувствието на истински стопани на своя център и ще доказват полезността му за тяхното израстване. Те сами ще изработят поканите, дипляните и постерите за концерта.

Работата в мрежа ще улесни контакта с другите представители на банатските българи, които живеят в Румъния, Сърбия и населените места в България. Така отворена за всички деца и млади хора, мрежата ще бъде източник на идеи, споделяне на добри практики, нови партньорства и надграждане на вече реализирани инициативи. Наред с теоретичните знания ще има и значителен брой практични. Техния резултат ще бъде онагледен на заключителния концерт, придружен с изложба, където всички ще покажат наученото в заниманията по проекта.Обществената значимост, която ще получи този Модел на извънкласна работа, ще даде на децата увереност да бъдат участници, изпълнители, а така също и активни организатори по тяхна инициатива на редица чествания, с което ще внасят оня колорит и оживление, от което се нуждаят всички.

Резултатите от проекта ще са видими и измерими. Селото ще разполага с необходимата на децата и младите хора база за пълноценно осмисляне на свободното време. На 81 деца ще бъдат осигурени съвременни условия за контакти и общуване. Те ще бъдат поощрявани да развиват своята активност. Ще се създаде у тях усещането за принадлежност към всички прояви от живота на селото.

Успешната работа на групите ще спомогне за формиране на детски екип, който да продължи дейността след приключване на проекта. Съвместно с читалищното настоятелство ще се приеме дългосрочна програма. Ще се увеличат възможностите, изборът и участието на всички деца в плануваните дейности. Възможностите да научиш нещо ново създава силен мотив за участие. Правейки достъпни за всички деца новите технологии за получаване на информация и общуване, ще се създаде у тях стимул за работа в мрежа и обмен на информация с все повече техни връстници от Европа и света. Моделът „Дневен център за деца” ще бъде реалното доказателство за усилията на една неправителствена организация да осигури на децата от малкото, но будно село в равнината условия за развитие и израстване.

понеделник, 9 март 2009 г.

Курсове по танци през ваканцията

Стана традиция читалище „Съединение-1923” да кани за пролетната ваканция хореографката Маргарита Тошкова от Русе, която да подготвя младежите от танцовия състав за новия творчески сезон. Благодарение на любезната финансова подкрепа на г-жа Цветомила Спасова, кмет на Бърдарски геран, която заплаща хонорара и осигурява настаняването на хореографката, и тази пролет младежите ще имат възможност да попълнят репертоара си с нови танци.

Изненадата тази година е, че по инициатива на читалищното настоятелство г-жа Тошкова се съгласи да се занимава и с най-малките – бъдещите танцьори на читалището. За целта каним всички родители на деца от 4 до 9-годишна възраст, които искат детето им да направи своите първи стъпки в танцовото изкуство да го запишат за курса.
Записване при Петя Бобойчева.

Таксата е съобразена с възможностите на родителите и за деветте дена, в които децата ще имат по два часа на ден (общо 18 часа), родителите ще заплатят само 5 лева. Тези пари символично ще покрият хонорара на хореографката за извънредните часове, които тя се съгласи да отдели за децата на Бърдарски геран.

събота, 7 март 2009 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!Честит Осми март на всички жени, членове на читалище "Съединение-1923"!

Бъдете здрави и все така всеотдайни!


Мария Караджова

Усилени репетиции

Насочени към предстоящите събития от годишния план на читалище „Съединение-1923” всяка седмица (в петък или събота) музика, песни, радостни викове огласят читалищния двор. Самодейците продължават своите репетиции. Живеейки с впечатленията от „Фаршанги”, танцовият състав се подготвя за участие в XII фолклорен фестивал на маскарадните и кукерските игри, който ще се проведе на 28 и 29 март 2009 г. в с. Попинци (община Панагюрище).
Обмислят се костюмите, припомнят се позабравените стъпки на танците. Времето за подготовка е кратко - тъй като танцьорите са разпръснати в различни посоки - учат в Ловеч, Плевен, Враца, Бяла Слатина, Свищов и се прибират в село само в петък (късно вечер) , събота и неделя. Репетират с жар и ентусиазъм и са уверени, че ще успеят да се подготвят.
Певческият състав и той не изостава – разучават се нови песни, правят се записи на песни, дават се предложения за концерти.

неделя, 1 март 2009 г.

„Аз тебе днес – ти мене утре”

На 28 февруари 2009 г. в с. Бърдарски геран, със съдействието на читалището и кметството, в местността „Чикушки геран”, бе организирано запалване на огън в чест на посрещането на Баба Марта.
Много деца и възрастни отрано се събраха около подготвената клада – всички изпълнени с нетърпение за предстоящето събитие. Всеки носеше по нещо- вино, ракия, пуканки, сладки. Пристигнаха и гости от с.Търнава - участниците в драмсъстава на тамошното читалище.

Сред всички присъстващи бяха и Цветомила Спасова, кмет на селото ни, и Цветелина Късльовска, кмет на с.Търнава.

Настроението се приповдигна още повече, когато Цветомила Спасова запали големия огън. Почерпки, радостни викове, подскачания на децата около огъня, наричания за топли мартенски дни:

„Йууу, йуууу, Бабо Марто!
Аз тебе днес-ти мене утре”

Самодейците от читалището закичиха присъстващите с мартенички за здраве и щастие.

Има още какво да се желае за следващите години – липсваше музика и танци, но се надяваме, че следващата година ще успеем да организираме събитието още по-добре.

Празникът продължи в читалището само за самодейците от селото и гостите от Търнава. За предварителната подготовка се погрижи секретарят на читалището Иванчо Франев.
Е, нали си нямаме още удобства, получи се малко забавяне, докато се обслужат присъстващите, но и този път пъргавите момчета и момичета не се посрамиха –притоплиха, сервираха, подредиха трапезата. Дисководещият и той бързо приготви всичко необходимо за доброто настроение.

По взаимно споразумение ръководствата на читалището и кметството решихме да изненадаме присъстващите. Подаденият проект за отпускане на средства за национални носии е одобрен през лятото на 2008 г. Носиите все още се шият, но има няколко готови. Две момичета и две момчета, облечени в красиви нови носии, унесени във вихъра на кръшна ръченица, изненадаха присъстващите в залата.


С пожелания за здраве, щастие, ентусиазъм и нестихващи занапред успехи бяха изпълнени приветствията на Цветомила Спасова, кмет на с.Бърдарски геран, и Мария Караджова, председател на Читалищното настоятелство.

Песни и танци огласяха салона до полунощ.