петък, 26 март 2010 г.

„Палкенче” в челната деветка


Дневният център за работа с деца „Палкенче” бе номиниран за участие в конкурса за традиционните награди „Проект на Годината” 2009 на неправителствена организация в социалната сфера, които бяха връчени на публична церемония в Камерна зала България, ул. Аксаков 1, София в 18.30 часа на 25 март 2010.

От общо 29 проекта достигнали до номинация след подбор от проекти от цялата страна и подкрепени от най-различни организации, „Палкенче” достигна до признанието да влезе в деветте, одобрени от журито, които да се борят за трите равнопоставени награди – статуетка, специално изработена от известния български скулптор Георги Чапкънов и сертификат от фондация „Лале” за присъждане на приза „Проект на годината”.

Два проекта на банатските българи бяха номинирани – проекта за „Дневния център за работа с деца „Палкенче” на читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран и проекта на Дружеството на банатските в България за създаване на книгата „Родовата памет на банатските българи”. Представители на двете организации участваха в тържествената церемония по награждаването.

Най-добрите проекти бяха излъчени от жури в състав: Иво Прокопиев, Председател на Икономедия АД и председател на КРИБ; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно осигурителна компания „Доверие“; Франк Бауър, Президент на Фондация „Америка за България”; Севда Шишманова, Член на УС на Българска Национална Телевизия; Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия; Ани Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл.

Трите статуетки получиха Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” с проекта „Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността на гр.София, район „Слатина”; сдружение „Дром” – гр.Видин с проекта си „Десегрегация на ромското образование” и сдружение „Ная” – Търговище с проекта „Грижа за децата”.……………………..

През ноември 2009 г. Фондация Лале обяви традиционния конкурс за най-добър проект на неправителствена организация в социалната сфера за 2009 година. Инициативата се провежда за пета поредна година и е провокирана от множеството добри проекти, реализирани всяка година в цялата страна. Всеки един проект е дело на мотивирани хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.

До края на януари 2010 г. бяха получени 29 номинации на проекти от цялата страна. Впечатляващо е разнообразието на представените проекти,насочени към подобряване качеството на живота и възможностите на определени групи от хора.

Девет от представените проекти се изпълняват в малки, а други четири проекта - в големи градове в страната. В София се реализират десет проекта, а шест проекта се изпълняват от местни организации в села. Един от проектите се реализира в 5 града в България. Проектите са номинирани от други граждански организации и партньори по проекта; от членове на екипа, изпълняващ проекта; от журналисти и медии; от Отдел „Закрила на детето”; от донорски организации; от общини; доброволци; общинска дирекция „Социално подпомагане”; заместник областен управител; педагогически съветници и участници в дейностите.

В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през 2009 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруднения или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват. Списъкът на номинираните проекти се намира на страницата на Фондация Лале - http://www.tulipfoundation.net/id-657/Списък-на-номинираните-проекти-2009.html

Представените проекти са оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Няма коментари:

Публикуване на коментар