събота, 30 октомври 2010 г.

На сбор в Алтимир

По покана на читалище "Просвета-1926" - с.Алтимир самодейците при Народно читалище "Съединение-1923" - с.Бърдарски геран участваха в концерта по случай "сбора" на селото им на 30 октомври. Есенните празници на селата в общината са свързани с края на работата на полето, с радостта от прибраната изобилна реколта и заслужената почивка за селските стопани през дългата зима.

Поздрав към гостите в залата на читалището отправи вокалната група към пенсионерския клуб в Алтимир, а танцовият състав и певческият състав от Бърдарски геран показаха майсторството си пред една нова публика, която за пръв път се среща с уникалния фолклор на банатските българи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар