петък, 20 февруари 2009 г.

Певчески състав


Певческият състав изпълнява стари банатски български песни в съпровод на акордеон. Всички песни са изследвани от акад. Николай Кауфман и изпълнителите им са взимали златни и сребърни медали на различни прегледи на художествената самодейност в миналото.

В последните години се разучават и нови песни, взети от репертоара на съставите на банатските българи в Банат (Румъния), което разнообразява програмата и внася нова живителна струя в банатския български фолклор в България.

Сега пеят:
Ана Николова Чуканова
Мария Стоянова Тошкова
Мария Николова Лазарова
Катерина Иванова Тошкова
Мария Петрова Живкова
Гена Петрова Калчева
Мария Луканова Стамова
Петра Антонова Чуканова
Даниела Димитрова Христова
Стефка Георгиева Калапиш
Мария Петрова Радулова
Петрана Иванова Иванова
Николина Николова Мичева
Гюка Петров Радков
Мария Гюкова Радкова
Мария Иванова Пенкова
Иванчо Марков Франев
Стефан Антонов Узунов
Надя Орлинова Мичева
Милчо Красимиров Петров
Красимир Гюков Марков
Иван Стоянов Караджов
Поля Антонова Чуканова
Павлина Йозова Шекова
Наталия Калчева

Няма коментари:

Публикуване на коментар