събота, 23 януари 2010 г.

Годишно отчетно събрание


На 22 януари се проведе годишното събрание, на което бе отчетена дейността през изминалата календарна година. Председателят на читалищното настоятелство Мария Караджова припомни дейностите и изявите на читалищните дейци. Изслушан бе и отчетът на проверителната комисия.

Изказванията съдържаха както много похвали, така и конструктивна критика. Загрижени за бъдещето на общото дело, изказващите се поставяха въпроси, чието решаване зависи от желанието за работа и ентусиазма на всеки един от членовете - привличане на нови самодейци, разширяване на репертоара и работа с децата като бъдещи певци и танцьори.

В плана за новата година отново присъстват както вече утвърдени инициативи, така и нови идеи за концерти и пътувания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар