сряда, 2 март 2011 г.

Фондация „Лале” отново подкрепи наш проект


Народно читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран вече има верен приятел в лицето на Фондация „Лале”, която и тази година подкрепи наша идея.

Проектът, разработен от Светлана Караджова, се нарича „Всички поколения заедно” и има комбиниран характер, като засяга както социалната сфера с разширяването на Дневния център за работа с деца „Палкенче” с още една зала, така и подкрепата на Фондация „Лале” за традиционни чествания в общността, превръщайки честването на Фършанги във фестивал.

Отпуснатата сума от Фондация "Лале" е 3 918 лв., а общата стойност на проекта - 6 473 лв.

Проблемът, който ще се реши с настоящия проект, е разгръщането на дейността на функциониращия от 2009 г. Дневен център за работа с деца „Палкенче” като се създадат условия дейността да прерасне, обхващайки всички поколения и обединяването на различни групи от населението при организирането на събития и различни инициативи. Превръщането на една от пустеещите зали в читалищната сграда във фунциониращо пространство, осигуряващо контакти, изяви и богата културна дейност ще способства за това разширяване на дейността. Това е продиктувано от потребността на хората в селото и желанието им да общуват, съхраняват, популяризират и пренасят в годините напред богатите традиции и обичаи на своята общност във всяко едно отношение.

При банатските българи социалният живот е дълбоко свързан с тяхното силно изразено самосъзнание на уникална общност, което определя всички аспекти на съществуването им, техните социални инициативи и представяне пред света. Те са общност, която живее изцяло в това, което й е завещано като традиция, култура и световъзприемане, сплав, създадена благодарение на консолидацията през изминалите векове, успяла да я запази и досега. Именно поради тази причина решаването на всеки един проблем неминуемо преминава през призмата на особеностите на общността.

Функционалността на залата ще бъде разширена до параметри, които далеч надхвърлят строго определените й функции, тъй като с ремонта и обновяването й тя ще се превърне в място за организиране на чествания, детски празници, изложби, състезания, срещи и т.н. Подцелите са свързани с естетическата страна на проекта, който ще накара хората да прозрат, че могат със собствени сили да превърнат едно запустяло място в красив и притегателен център, където да се събират, да се радват на създаденото от тях, да посрещат гости и да създават празници.

Като първа инициатива за използване на разширеното пространство на Дневния център за работа с деца „Палкенче” е организирането на фестивал за традиционния празник Фършанги (или Заговезни). Банатските българи, които са католици, правят карнавал като всички католици по света, който предшества навлизането в постното време преди Великден.

Идеята на читалищното настоятелство е да вплете традициите, опита от реализирането им и желанието към празника да се надградят множество инициативи и дейности, които да превърнат „Фършанги” от 2011 г. в събитие с фестивален характер, което да се разраства през годините и да привлича все повече участници.

По този начин да подпомага естествените контакти между представителите на общността в различните населени места, както и привличането на външни за общността хора, които да бъдат част от празника, споделяйки радостта от опознаването на другостта. По този начин празникът ще се превърне в събитие, което да привлича посещение на множество хора точно по времето на карнавала, което ще се отрази благоприятно и на цялостния живот в селото.

Ремонтните дейности ще започнат веднага след Фършанги.

Няма коментари:

Публикуване на коментар