понеделник, 20 февруари 2012 г.

Лекционен курс за историята и културата на банатските българи


По желание на мнозина от жителите на Бърдарски геран в памет на предците и по повод честването на 125-годишнината на Бърдарски геран, Народно читалище „Съединение-1923“ – с.Бърдарски геран организира цикъл лекции на тема „История и култура на банатските българи“. Лектор е Светлана Караджова, а читалището осигурява зала и презентационна техника.

От 25 февруари 2012 г. в рамките на 10 академични часа, които ще се провеждат десет съботни дни до месец май, ще бъде представена богатата история на банатските българи за всички, които искат да опреснят знанията си, да научат нещо ново или да дискутират по вече познати въпроси.

Планът на срещите е следният:

1.    Павликяните – история и вярвания.
2.    Преминаване в католицизма – причини, центрове, последствия.
3.    Видни деятели през XVII век.
4.    Чипровското въстание.
5.    Преселението към Влашко и Банат.
6.    Стар Бешенов – история.
7.    Винга – история.
8.    Разселване из Банат – нови селища и тяхната съдба.
9.    Културен живот в Банат.
10.    Преселването в България – нови селища

При интерес от страна на аудиторията след май месец  часовете ще бъдат продължени за задълбочаване на знанията по отделните теми, за дискусии и споделяне на идеи. Желанието на читалищното настоятество е тези сбирки да се превърнат в мост към миналото на общността и в памет, която да живее във всеки от нас. Гордостта ни от факта, че сме банатски българи да произлиза от доброто познаване на традициите и културата на общността,  за да може да вървим с уверени крачки напред към бъдещето.

Очакваме желаещите на 25 февруари 2012 г. (събота) от 15,30 часа в малкия салон на читалището.

1 коментар: