петък, 9 юли 2010 г.

С подписан меморандум - към нови проекти

На 8 юли бе подписан меморандум за изграждането на мрежа за партньорство и бъдещи младежки инициативи в трансграничния регион между шестте организации и институции, които участваха в проекта „ПЪТЕКИ ЗА УСТОЙЧИВИ МЛАДЕЖКИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН».

Сдружение "Скът-09" - с.Войводово, Народно читалище "Съединение-1923" - с.Бърдарски геран, Културното дружество на банатските българи от Иваново (Сърбия), Младежка фондация "ЕЛМИ" (гр.Слатина, Румъния), община Бяла Слатина и кметство село Бърдарски геран се споразумяха да работят съвместно и да развиват започнатото през изминалите дни, за благото на младите хора от трите държави.

Развивайки своето сътрудничество и партньорски взаимоотношения при активното съдействие и подкрепа на община Бяла Слатина, партньорите по проект “Пътеки за устойчиви младежки екологични инициативи в трансграничния регион» ще надграждат постигнатото и осигуряват устойчивост на резултатите чрез: ИЗГРАЖДАНЕТО НА МРЕЖА ЗА ПАРТНЬОРСТВО И БЪДЕЩИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН.

Чрез сайта на Сдружение „Скът-09” с адрес: www.skut09.com ще се осигурява контакт на организициите от мрежата. Екологичните инициативи осъществявани от организациите ще бъдат представяни на сайта в специална рубрика. Ще се изгради контактна група за разработването на проекти насочени към опазването на зеленото богатство в трите общини от трансграничния регион.
За разширяване на бъдещото сътрудничество, организациите, подкрепяни от местната власт ще работят за осъществяване на съвместни инициативи и в следните области:
1. Културен обмен
2. Сътрудничество с местната власт
3. Социална дейност
Чрез регистрация на посочения сайт, партньорите ще имат възможност да поместват свойте предложения за бъдещи съвместни инициативи, да споделят добри практики и привличат последователи. Мрежата ще се утвърждава като място за евродиалог и сътрудничество на младите хора с изградени европейски ценности.

Гости на празника бяха и доброволците от Корпуса на мира, за да се доближат до културата на банатските българи, както и да видят как сътрудничеството между младежите ражда нови приятелства и надежди за бъдещи инициативи.

Изпълненията на танцовия състав към Народно читалище "Съединение-1923", поздравите от румънската група с песни и танци изведнъж се сляха в общо веселие и танци.


Няма коментари:

Публикуване на коментар