вторник, 6 юли 2010 г.

Младежи от три държави проправят общи пътеки

От 5 до 9 юли община Бяла Слатина е домакин на проекта “Пътеки за устойчиви младежки екологични инициативи в трансграничния регион» , реализиран от сдружение «Скът 09» - с.Войводово, а целевата група по проекта са деца и младежи от Народно читалище „Съединение-1923” - село Бърдарски геран, от Културното дружество на банатските българи в село Иваново (Сърбия) и младежка фондация „ЕЛМИ” от град Слатина (окръг Олт, Румъния). Те ще установят партньорски контакти, ще реализират основните дейности и ще осигурят устойчивост на своите инициативи чрез подписване на Меморандум.

На 6 юли дейностите по проекта започнаха с химна на Европа в с.Бърдарски геран, където гости и домакини заедно отпразнуваха и първия рожден ден на Дневния център за работа с деца „Палкенче”. Ръководителите на гостуващите групи представиха своите организации, а от страна на домакините имаше отлична подготовка по посрещането в знак на желанието за бъдещо ползотворно сътрудничество не само в екологичните инициативи, а в цялостното общуване между младите хора.


Младежите от трите групи засадиха по един кипарис като символ на тяхната връзка, раждаща се с този проект – дърветата ще растат заедно с развиващите се взаимоотношения между организациите.
Кулинарна изложба показа богатството на банатската българска кухня и всички участници в празника опитаха с удоволствие от експонатите. Основната цел на проекта „Пътеки за устойчиви младежки екологични инициативи в трансграничния регион» е да насочи вниманието на млади хора от България, Румъния и Сърбия към едни от най-сериозните проблеми на нашето съвремие – замърсяването на околната среда, опазване на биоразнообразието, глобалното затопляне, изхвърлянето на вредни емисии от големите индустриални заводи и други тревожни тенденции, свързани с околната среда.

Дейностите ще се проведат на територията на с. Бърдарски геран и община Бяла Слатина, област Враца и ще включват – лекционни занятия, презентации на добри практики, организиране на дискусии, съвместно почистване на терени, вечери на банатската и местната култура и традиции, опознавателни еднодневни екскурзии до природни и исторически забележителности. Планирани са също и спортни инициативи: походи, занятия на открито, състезателни игри и др.

Подписването на Меморандум за изграждането на мрежа за партньорство и бъдещи младежки инициативи в трансграничния регион ще бъде залог за устойчивост на дейностите и надграждане на резултатите. Проектната тема напълно съответства на интересите на младежите и техния стремеж за природосъобразен начин на живот. Младите хора от с.Бърдарски геран имат вече установена практика на колективни занимания след откриването на Дневния център «Палкенче» през лятото на 2009 година. Тази практика получи номинация за иновативност от ФРМС през януари 2010г. и проект на месец ноември 2009 г. на фондация «Лале» . Формираните групи по интереси и многообразните инициативи позволяват младите хора да станат активни участници в цялостния живот на селото. Желанието им да създадат една партньорска мрежа с връстниците си от Румъния и Сърбия, правят екологичните инициативи по проекта с глобален характер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар