неделя, 10 април 2011 г.

Всички поколения заедно на една сцена


Народно читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран представи на 9 април концерт, с който отбеляза две важни събития: приключването на проекта „Всички поколения заедно” и една година от дебюта на децата от танцов състав „Палкенче”. Проектът бе осъществен с помощта на Фондация „Лале” и има комбиниран характер, като засяга както социалната сфера с разширяването на Дневния център за работа с деца „Палкенче” с още една зала, така и подкрепата на Фондацията за традиционни чествания в общността, превръщайки честването на Фършанги във фестивал.

Отпуснатата сума от Фондация "Лале" е 3 918 лв., а общата стойност на проекта - 6 473 лв. Средствата от Фондацията са изцяло за материали, а трудът бе доброволен от членовете на читалището. Благодарим на всички, които отделиха от времето и силите си, за да ни помогнат.

Поради разминаване във времето на одобрение на проекта първо бе реализиран фестивалът „Фършанги”, а след това бе ремонтирана залата. Създадоха се условия дейността на Центъра да прерасне, обхващайки всички поколения и обединяването на различни групи от населението при организирането на събития и различни инициативи. Превръщането на още една от залите в читалищната сграда във функциониращо пространство, осигуряващо контакти, изяви и богата културна дейност ще способства за това разширяване на дейността.

В обновената зала гостите и жителите на Бърдарски геран бяха организирани изложби отново под надслов „Всички поколения заедно" Мария Пенкова подреди ръкоделия „От алмаре на баба”, а художниците от Бърдарски геран Петя Мойзис-Бобойчева и Иван Филипов показаха част от творбите си.

През пролетната ваканция с танцьорите от „Палкенче” работи Маргарита Тошкова, хореографката под чиито вещи грижи растат малките танцьори на „Палкенче”. На 9 април зрителите можаха да видят как всички поколения танцуват заедно – засега на родна сцена, а по-късно и на много други. От ветераните Мария Тошкова и Катерина Тошкова до най-малките танцьори всички заедно танцуваха с настроение и радост, че са заедно, че могат да покажат какво пазят като памет и какво предават на поколенията.

Певческият състав с ръководител Иван Франев обра аплодисментите на публиката, а 84-годишният Петър Веризов демонстрира как се свири на цитра и устна хармоника.


Мария Караджова, председател на читалищното настоятелство, благодари на всички, които помогнаха осъществяването на проекта да стане възможно – на целия екип към читалището, на всички дарители, които за пореден път подкрепиха инициативността, на всички, които се отзоваха и участваха с доброволен труд при ремонтирането на залата.

Цветомила Спасова, кмет на Бърдарски геран, благодари от името на селото на Мария Караджова„човекът, който дърпа конците”, за да може работата в читалището да върви така добре и да дава отлични резултати.

Цветомила Спасова обяви, че на 7 април в село Иваново, Сръбски Банат, бе подписан договор за сътрудничество между селата Бърдарски геран и Иваново и по силата на този договор самодейците от Народно читалище „Съединение 1923” ще гостуват на своите приятели в Иваново през лятната ваканция. Разходите по пътуването ще бъдат поети от Цветомила Спасова, която призова всички, които могат да помогнат за следващо ходене в чужбина, този път в Стар Бешенов Румъния на 15 август, да се отзоват и да помогнат на самодейците да покажат как са запазили традициите на банатските българи.

Тъй като от по-ранни разговори това пътуване също има спомоществователи можем да обявим, че самодейците от Народно читалище „Съединение 1923” ще имат това лято две турнета – при банатските българи в Румънски и в Сръбски Банат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар