събота, 23 юли 2011 г.

Одобрени сме по програмата „Глобални библиотеки” етап 2011


449 библиотеки от 166 общини в цялата страна кандидатстваха за включване по Етап 2011 на програмата. На 12 юли 2011 г. Управителният съвет на програмата одобри 147 кандидатури на библиотеки от 95 общини.

Народно читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран получава оборудване обозначено като Пакет № 5 Б за библиотеки в селища под 1000 жители и налична площ минимум 12 кв.м., което съдържа:

3 настолни компютъра, от които 1 за библиотекар
1 многофункционален принтер тип Б
1 мултимедия и 1 подвижен екран
1 маршрутизатор (рутер)
1 комутатор (network switch) – 8 порта
........................................

Програмата „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разширят своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар