понеделник, 11 юли 2011 г.

Гостуване в Иваново

Самодейци от Народно читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран посетиха село Иваново (Сърбия) от 8 до 10 юли 2011 г. и взеха участие в срещата на банатските българи от селата Иваново, Бърдарски геран и Винга (Румъния).

В концертната програма на 9 юли участниците от трите села завладяха публиката със своето майсторство, красотата и разнообразието на носиите. Контактите и общуването между банатските българи са гаранция за продължаващото тяхно присъствие като общност, която пази корените си и съвместно гради бъдещето си.


Няма коментари:

Публикуване на коментар