вторник, 3 юли 2012 г.

Участие в поредната Годишна среща на ФРГИ


На 2 юли в София се проведе Годишната среща на Фондация "Работилница за граждански инициативи". Проектите, осъществени от Читалище „Съединение – 1923” и спонсорирани от фондацията през годините, са спектакълът „Хайдат, брайкя, да се пребереми” и „Работилница „От имало едно време до Network”.
Представител на Народно читалище „Съединение-1923“ - Бърдарски геран тази година бе Катерина Велчева.
Тазгодишната среща определи за основна тема „Местното дарителство за местно развитие”, разгледана в различни аспекти. Катерина сподели с нас своите впечатления, нови знания и кои са новите приятели на нашата общност.

В. – В програмата беше заложена темата за Младежките банки. Тъй като те са малко познати в България, можеш ли да ни разкажеш по-подробно какво представляват те?

О. – С този въпрос ни запознат Върнън Рингленд от Обществената фондация за Северна Ирландия, който е работил с Младежки Банки по целия свят.

В чужбина името на младежката банка е “Youth Bank”. В България тези банки не могат да съществуват под това наименование, тъй като не могат да бъдат регистрирани като такива. Причината е, че те не отпускат кредити и не налагат лихви. Затова те ще бъдат наречени Младежки фондове.
Фондът се управлява от млади хора на възраст между 14 и 25 години, на които се поверява определена сума пари (в повечето случаи около 5 000 евро). Целта е тези средства да бъдат усвоени в проекти на младежки организации и това да се случва без намесата на възрастни, напълно независимо.
От днес започва обучение на кадри в страната и подготовка за основаването на 26-тата младежка банка в Европа – а именно българската.
Целта е на срещата на ФРГИ през 2013 година да се представят постигнатите резултати.
Основен проблем в осъществяването на подобна задача се оказват предразсъдъците на по-възрастното население, което често проявява недоверие спрямо младежта и по-конкретно когато се отнася до разпределяне на финансови средства.

В. – Като точка от дневния ред беше въпросът за Обществените фондации. Каква е дейността им, кой може да участва в тях и каква е основната им мисия?

О. – За пример ни бяха посочени три организации, които за момента работят добре и осъществяват множество проекти. Това са: Обществен фонд –Лом, Обществен дарителски фонд – Стара Загора и Обществена фондация „Мостове над Тунджа” – Ямбол. Средствата най-често биват набирани чрез благотворителност и доброволен труд. По този начин се осъществяват безброй проекти като: построяване и обновяване на детски площадки и кътове, работа с деца, лишени от родителски грижи и деца с увреждания, спонсориране на училища (откриване на компютърни зали и снабдяване със съвременна техника) и др. Участие могат да вземат всички граждани от съответната област, в която е създадена и действа такава обществена фондация.
Смятам, че добро начало на подобна регионална организация може да бъде Инициативният коминтет за честванията по случай 125-годишнината от основаването на Бърдарски геран и всички доброволци и дарители, които помогнаха да се случи празникът. Това е добра идея за реализиране на бъдещи идеи и проекти.


В. – Имаше представители на TimeHeroes - платформа, която свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа и Фондация „Екообщност”. Какво ново научи за доброволчеството?

О. – Темата беше „Как да набираме доброволци?”. В най-общ смисъл доброволецът е човек, който има ясна представа и интерес към дадена кауза и е готов да предаде мотивацията и готовността си на приятели и съмишленици.
За набирането на доброволци основни и важни стъпки са:
- маркетинг – добра реклама на каузата;
- мотивация – личен интерес, нужда от смисъл, лична реализация и забавление;
- ясна цел – за каква дейност са необходими доброволците; ясна дефиниция на целите;
-комуникация – основен компонент за набиране на съмишленици;
-изисквания за квалифициран доброволец и какво може да очаква той в замяна на положените усилия (например: подсигурен транспорт; вода; храна; документ за стаж – в зависимост от възможностите на организацията);
-уважение към доброволеца – независимо от положения труд – неговото количество и качество, е необходимо да оценим, че доброволецът се е присъединил с идеята да дари от себе си;
Самите доброволци придобиват нови умения и самочувствие, че са направили и постигнали нещо смислено и добро, съвсем безкористно, създали са нови контакти и приятелства и проявяват иновативност .
Нашите примери в Бърдарски геран отново не са малко: Часът на Земята, Да изчистим България за един ден, обновяването на детската площадка, всички спонсори и дарители, които ни подкрепят и подпомагат проектите и идеите ни, детския кампус, поддържането на сайтовете ни и фен страницата и т.н.

В. – Кои са представителите на организации, с които намери общ език?

О.  – Всички бяха много дружелюбни, но по-задълбочени разговори и надежди за бъдещи съвместни дейности проведохме с:
- г-жа Мария Иванова от с. Асеново, която вече познаваме;
С Мария Иванова от Асеново

- г-н Митко Желязков от Народно Читалище „Марица, с. Райново, обл. Димитровград . С техните инициативи можете да се запознаете като посетите: http://raynovo.dimitrovgrad.bg/news.php;
- г-жа Захаринка Куцева – Училищно настоятелство на ПГ за приложни изкуства – гр. Смолян  - даде съгласие да се отзоват на наша покана за провеждане на курс по приложни изкуства и участие в изложба.

В. – Какво е посланието, което те впечатли най-много и би искала да предадеш на читателите?
С Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ

О. – В заключителната част на срещата едно послание се запечати най-ярко в съзнанието ми и вероятно ще въздейства и на повечето хора. То гласи, че доброволчеството и благотворителността вървят ръка за ръка. Както една благотворителна организация не може да действа и осъществява целите си  без доброволци, така и доброволците, дарявайки своя труд, извършват благотворителност.

Интервюто взе Ралица Велчева

Няма коментари:

Публикуване на коментар