петък, 30 януари 2015 г.

Фондация „Комунитас“ подкрепи фестивала „Фършанги“


Уникалният карнавален фестивал, организиран в Бърдарски геран, получи щедра финансова подкрепа от 10 000 лв. след кандидатстване с проект на Народно читалище „Съединение-1923“ в тазгодишната кампания на Фондация „Комунитас“.

Читалището е бенефициент-прецедент в историята на Фондация „Комунитас“ – за пръв път е финансирано културно събитие, което доказва неговата изключителна стойност не само за католическата общност, но и за страната.

Обща стойност на проекта – 13 340,00 лв.
Финансиране от „Комунитас“ –  10 000 лв.
Собствен принос от общността – 3 340,00 лв.

Фондацията носи името "общност" („Communitas“ от латински), като израз на мисията да отговори на културни и социални дефицити в българското общество. Основен акцент на фондационните дела е християнството - неговото значение в нашето общество и влиянието му върху културата, изкуството и политиката.
Реализацията на проекта „Развитие на Международен карнавален фестивал „Фършанги“ е доказателство на пълното разбиране на смисъла на общността. Идеята читалището да кандидатства по тази програма дойде от енорийския свещеник отец Койчо Димов, а написването на проекта е дело на подкрепата от страна на Дружеството на банатските българи в България в лицето на Светлана Караджова и Александър Живков.

Един културен проект, който е свързан с литургичния живот на Църквата и имащ за цел да подпомага разпространението на вярата в днешния свят чрез способите на разнобразна културна дейност и да създава предпоставки за консолидиране на общността. Създаването и разрастването на едно мащабно културно събитие, което да крепи хората именно с обвързаността си с литургичния календар на Католическата Църква, ще им даде както визия пред света и заобикалящите ги „други“, така и самочувствие на хора, които не само пазят традициите, но и се гордеят с тях, развивайки ги по пътя към бъдещето.

Обусловеността с икономическата страна на въпроса също не е за пренебрегване – развитието на базари, възраждането на занаятчийски умения, съпътстващи изложби, кинопремиери, повишаване на потока на туристи, всичко това е предпоставка за развитие и на поминък за населението, което в момента страда от тежката безработица.

Целта на фестивала е създаване на традиция, която да остане във времето, стъпила на здравите основи на завещаното от прадедите и доразвита от гледната точка на днешния ден, в който освен връщане на хората към храма и Църквата да дава възможност на общността да намери път и начин за укрепване и развитие.

Фестивалът набра популярност, която да му позволи да развие собствен сайт в интернет, който да рекламира общността, енорията и всички съпътстващи инициативи на фестивала. С изграждането, техническата му поддръжка и предплащането на домейн и хостинг се ангажира Дружеството на банатските българи в България, а сайтът вече факт като първата стъпка по реализацията на проекта.

Читалището получава средства за закупуване на отлична фотографска и видео-техника за отразяване на фестивала, както и за закупуване на сървър, който да пази все по-растящата база данни през годините. Отличните фото и видео продукти ще стават достояние на все повече хора чрез интернет сайта на фестивала, което ще е доказателство за отличното качество при организацията и на самото събитие.

Пълен ремонт на сцената и гримьорните също ще е резултат от финансирането по проекта, получил оценката на Фондация „Комунитас“. Бъдещите фестивали и културни събития в Бърдарски геран ще могат да се радват на отлични сценични условия и нормална работна среда.

Общност, която се развива и търси пътища да върви напред. Това е малката, но изключително жизнена общност в Бърдарски геран!

Няма коментари:

Публикуване на коментар