събота, 24 април 2010 г.

Спечелен проект по програма „Живо наследство”

Читалище „Съединение 1923” с.Бърдарски геран участва в тазгодишния конкурс по програма „Живо наследство” на Фондация „Работилница за граждански инициативи” с проекта „Хайдат, брайкя, да се пребереми”, изготвен от Светлана Караджова с активната помощ и подкрепа на Сашка Началнишка. Проектът бе класиран отлично и в читалището влиза сумата от 3 300 лв. за подготовка на спектакъл и изнасянето на концерти в страната.

От общо 210 проектни предложения във Фондацията на първи кръг са класирани 52 кандидатури. Преди Настоятелството на ФРГИ да вземе окончателно решение за финансиране, с представители на избраните организации бе проведена среща и събеседване в периода 8 - 15 април и така по програма "Живо наследство" през 2010 година ще бъдат финансирани 21 проекта. Подкрепените инициативи представят разнообразното местно културно материално и нематериално наследство на България и включват активно участието на местните жители.

Програма "Живо наследство" се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и медийното партньорство на Българската национална телевизия.

Участието на Фондацията и собствения принос на читалището, който ще бъде набран от кампании и дарения, са почти равни по стойност, като по този начин читалището доказва, че общността има нужда от подобен проект и ще подпомогне осъществяването му с помощ във всички направления.

Проектът „Хайдат, брайкя, да се пребереми” ще спомогне за възстановяване, съхраняване и популяризиране на традициите, фолклора и културата на банатските българи. Читалищните деятели в с.Бърдарски геран ще създадат един художествен продукт за неугасващото живо наследство на тази общност, което не бива да изчезне.

Банатските българи в България са уникална етнографска група, запазила традициите и културата на преселилите се в Австро-Унгария българи католици след погрома на Чипровското въстание през 1688 г. След Освобождението на България през 1878 г. започва завръщане в старата родина и в края на XIX век се създават пет села в Северна България, населени с банатски българи.

В село Бърдарски геран е най-многобройната и активна група, която е лицето на цялата общност във всички форуми, фестивали, научни инициативи и т.н. Тя поема инициативата да реализира настоящия проект и получените резултати да разпространи чрез големи концерти във всички селища на общността, в гр. София, гр.Русе и на всички фестивали и концертни прояви в страната.

Целта на проекта е възстановяване на забравени фолклорни ценности, съхраняване и популяризиране на традициите и обичаите на банатските българи. Тази цел ще бъде постигната чрез създаване на художествена продукция - концертна програма, представяща историята, традициите, културата и фолклора на банатските българи, разказани и показани с красотата и богатството на изразните форми на песента, музиката, танца, разказа. Готовата продукция ще бъде като „жива искра”, която да събужда съзнанието на разпръснатите банатски българи не само в България, но и по света.

Очакваните резултатати са освен възстановено, съхранено и разпространено фолклорно наследство на банатските българи, така също и актуализирани знанията за миналото и историята на етнографската група банатски българи. Създаденият художествен продукт-представление, представящо цялостна картина на историята, културата, фолклора и самобитността на общността на банатските българи ще приобщи младите хора от общността към идеята за съхраняване на живото наследство.

Ще бъде изготвен диск с филм за концерта, който ще бъде разпространяван не само в общността, но и сред институциите, занимаващи се с българите в чужбина, в научните институти на БАН и университетите, в читалищата из страната, запознавайки всички с неувяхващото наследство на банатските българи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар