вторник, 28 декември 2010 г.

Отчетно-изборно събрание на Народно читалище „Съединение-1923”

На 28 декември от 18 ч. се събраха членовете на Народно читалище „Съединение-1923”, за да изслушат и приемат отчета за тригодишния мандат на читалищното настоятелство и да изберат ново, което да продължи работата.

По първата точка от дневния ред – отчет на председателя на настоятелството поместваме тук пълния му текст:

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЕДИНЕНИЕ-1923”

БЪРДАРСКИ ГЕРАН

УВАЖАЕМИ ПРИСЪСТВАЩИ,

Неусетно изминаха три години от декемврийския ден на 2007 г., в който бе проведено отчетно-изборно събрание, на което бе избрано читалищно настоятелство в състав: Председател – Мария Караджова, членове – Илияна Банчева, Милчо Петров, Галина Чуканова, Красимир Марков. И проверителна комисия: председател – Павлина Друмева и членове Райна Гюрова и Николай Рачев.

Настоятелство, което от първите дни заработи с ентусиазъм и всеотдайност. Хора, готови да отделят от личното си време. Хора, на които човек може да разчита. Проведени са 47 заседания на настоятелството. Съгласувано е мнение по всеки въпрос. Работата в екип бе водеща черта на дейността ни. Смятам, че доказахме, че не поединично, а с общи усилия може да се постигне много.

На сцените, чрез летописната книга, а по-късно и чрез открития блог на читалището в простичка форма, но с много старание показахме на всички как в Бърдарски геран съхраняваме всичко най-хубаво от културата на банатските българи.

Занизаха се ред прояви, които доказват на какво са способни самодейците и членовете на читалището, подпомагани от множество жители на родното си село.

Към читалището функционират:

Певчески състав с ръководител Иван Франев.

Танцов състав „Палкенче” – младежи и деца, с ръководител Маргарита Тошкова, хореографът, за когото на Международния младежки фестивал в Каварна председателят на журито Елена Огнянова подчерта, че е една от най-добрите хореографи на фестивала.

Със своите изяви самодейците от Бърдарски геран многократно доказаха, че стоят на много по-високо ниво от другите самодейни колективи.

Незабравими за нас ще останат:

Местни изяви: Фършанги, Бабинден, Денят на самодееца, Седянката в началото на май, 24 май, празникът на Полигона, участие в наборни срещи, празникът на сестрите бенедиктинки; кампусът, определен от децата за „най-страхотното време през годината”, 85-годишния юбилей на читалището, откриването на Дневния център „Палкенче”, многобрйни концерти, рождени дни, Коледа, Денят на Светото семейство.

Изяви извън селото: Каварна – през 2008 и 2010 г., Ореш, Попинци, Козлодуй, Враца, многократно в Бяла Слатина, Буковец, Алтимир, Крушовица, Трънчовица, Типченица, Гостиля, Габрово и със спектакъла „Хайдат, брайкя, да се пребереми” в Гостиля, Русе и София. Незабравими са посещенията ни и в Стар Бешенов и Иваново.

Многократно посрещахме и гости от Трънчовица, Асеново, Бяла Слатина, Стар Бешенов, Иваново.

Колективите ни имат и творчески постижения, с които могат да се похвалят. За времето на мандата ни се постарахме да създадем условия за развитие на самодейците.

Създаден бе детски танцов състав като част от танцовия състав „Палкенче” и само за няколко месеца децата блестящи резултати и изяви на различни сцени.

Създаден бе спектакъл по проект към Фондация „Работилница за граждански инициативи”, наречен „Хайдат, брайкя, да се пребереми”, в който участват всички самодейци и който показва пълнотата на банатския български фолклор.

Постижение на самодейците е и създаването на мини-спектакъл, представящ сватбените обичаи на банатските българи, с който представиха читалището ни на фестивала „Сватбата – единство и многообразие” в Архитектурно-етнографския комплекс „Етъра” – Габрово.

За всички участия събрахме много грамоти и награди, които отразяват дейността ни.

През тези три години успяхме да защитим и осъществим следните проекти:

  1. 2008 г. – Към Министерството на културата за ушиване на носии – на стойност 1 500 лв.
  2. 2009 г. – Към Министерството на околната среда и водите за озеленяване на пространството в двора на читалището и монтиране на беседка – на стойност 3 000 лв.
  3. 2009 г. – Към Фондация „Лале” за създаване на Дневен център за работа с деца „Палкенче” - на стойност 6 000 лв.
  4. 2010 г. – Към Фондация „Работилница за граждански инициативи” за създаване на концерт-спектакъл „Хайдат, брайкя, да се пребереми” – на стойност 3 300 лв.
  5. 2010 г. - Към Министерството на културата допълваща субдисия за смяна на дограмата на библиотеката – на стойност 2 000 лв.

Обща стойност на всички проекти – 15 800 лв.

Тук не включвам собствения труд, участието на кметство, община и спонсори. Благодарим на всички, които ни помогнаха.

През тези три години много хора ни подадоха ръка, защото повярваха в това, което се опитваме да правим за благото на децата, на всички самодейци и за благото на селото ни. Дарители съпътстваха много от нашите изяви и това в цифри звучи така:

  1. През 2008 г. получихме от дарения сумата 2 900 лв. за участие на фестивала в Каварна.
  2. През 2010 г. – около 6 800 лв. за участие на фестивала в Каварна, за концерти в Русе, Габрово, Трънчовица, за ушиване на носии

Обща стойност на всички дарения – над 9 000 лв.

Сърдечно благодарим на всички, които ни помогнаха.

Читалището ни се сдоби през тези години със следните придобивки – нова уредба, усилвател, кафемашина, два компютъра, които за жалост не успяхме да опазим и постоянно подлежат на ремонти.

Дейност в читалищната библиотека – ръководена от секретар-библиотекаря Иванчо Франев. Библиотеката ни разполага с голям фонд от книги, макар и позастарели. В дните на телевизорите и компютрите всеки може да каже, че хората не проявяват интерес към книгите. Смятам, че при една добре организирана библиотечна дейност бихме могли да докажем обратното. Разнообразни са методите, с които можем да привлечем децата в библиотеката – четене, обсъждане, драматизиране, особено през ваканционните дни. Да се надяваме, че с привеждане на библиотеката в по-привлекателно място за отдих чрез смяна на дограмата, почистване и подреждане ще успеем да разрешим и това въпрос.

През тези три години в читалището ни се състояха три премиери на книги благодарение на Дружеството на банатските българи в България: сборниците „Родовата памет на банатските българи” – първа и втора част с редактор на поредицата Светлана Караджова и „Българите католици в Трансилвания и Банат” с автор Любомир Георгиев.

В основата на дейността на настоятелството стояха принципите: диалог, отговорност, зачитане, участие, прозрачност, сътрудничество. Въпреки това допускахме и много грешки. Необходима е още по-голяма взискателност, а от страна на членовете на читалището по-голяма отговорност за плащане на членския внос, за опазване на имуществото, за спазване на принципите.

През тези три години многократно се убедихме, че това, което правим носи радост на другите.

Благодарим на всички, които бяха с нас през това време!”

Проверителната комисия отчете изправност на счетоводните документи и наличноста на парите в касата. И двата отчета бяха приети с пълно единодушие след изказвания от страна на читалищните членове, които предлагаха, благодариха и критикуваха със загриженост и мисъл за напредването на читалището ни.

При избора на ново настоятелство единодушно бе решено старото настоятелство да продължи работа със смяна на един от членовете, които си даде отвод. Така на мястото на Галина Чуканова в петчленното настоятелство влиза Мария Пенкова.

За председател отново бе избрана Мария Караджова, на която всички членове гласуваха доверие все така да води дейността с всеотдайност и твърда ръка.

Пожелаваме на новото читалищно настоятелство успехи и помощ от страна на повече хора и институции, които да бъдат подкрепа в трудната работа за благото на хората.

Няма коментари:

Публикуване на коментар