събота, 4 декември 2010 г.

Нова книга за българите католици тръгна към читателите

Народно читалище „Съединение-1923” приюти една неочаквано плодотворна среща с книгата „Българите католици в Трансилвания и Банат (XVIII – първата половина на XIX век)” с автор Любомир Георгиев, и интересуващи се от история банатски българи, за да обменят наблюдения, да зададат въпроси и да очертаят нови предизвикателства.

Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България, представи автора и обясни намерението тази книга да има своя шанс за среща с хората на Бърдарски геран. За банатските българи тяхната история е жива и преживявана постоянно в спомени и разкази, но превърнали я повече в мит и легенда, днешните представители на общността все по-малко знаят истинските исторически данни. Именно затова трудът на историци и архивисти е от полза за самата общност, която благодарение на тези данни ще може да генерира потенциал за съществуване и развитие.

Както сподели Любомир Георгиев, след докосването на старите документи и усилената работа в известни архиви, да се срещне с живите носители на тази история е чест и предизвикателство. Именно затова събитието прерасна в ранг на „конференция” за българите католици благодарение на участието на начетени представители на Дружеството на банатските българи от Асеново в лицето на Александър Лавров и Маринела Ангелова, както и на отец Койчо Димов, енорийски свещеник на Бърдарски геран.

За успеха на събитието говори неоспоримият факт, че се родиха нови идеи, бяха отправени предизвикателства и се зароди сътрудничество, което ще очертае бъдещи начинания.
Отец Койчо Димов предложи на архивиста Любомир Георгиев, доказал качествата си на изследовател на общността ни, да изследва и опише историята на Никополската епархия, тъй като подобен труд няма, а епархията ни има многовековна и интересна история, част от която протича и отвъд Дунава.

Идеята за преиздаване на трудовете на Карол Телбизов, най-добрият изследовател досега на банатската българска общност в нейната пълнота и разнообразие, се роди спонтанно от разговорите като предложението се превърна в един от приоритетите на Дружеството на банатските българи в България за в бъдеще.

Няма коментари:

Публикуване на коментар