сряда, 15 декември 2010 г.

ПОКАНА

Читалищното настоятелство кани всички членове на читалището на Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 28 декември от 18 ч. в Дневния център за работа с деца „Палкенче” при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на читалищното настоятелство за периода декември 2007 г. – декември 2010 г. – докладва Мария Караджова, председател

2. Отчет на Проверителната комисия – докладва Павлина Друмева, председател

3. Освобождаване на настоящото читалищно настоятелство.

4. Избор на читалищно настоятелство, председател и проверителна комисия.

5. Разни

От Настоятелството на Народно читалище „Съединение-1923”

Няма коментари:

Публикуване на коментар